27 Nisan 2010 Salı

TOPLUMSAL CİNSİYETÇİLİĞE VE HETEROSEKSİZME BAKIŞ


Üniversite eğitim ortamı sağlamanın yanı sıra il, dil,din,, etnik köken, cinsel yönelim gibi farklı kimliklerin buluştuğu bir kamusal alanı da yaratır. Ancak ders, forum, yemekhane ve yurt gibi kamusal alanlar içerisinde toplumun sizden beklediğiyle örtüşmüyorsanız, norma uymayana duyulan rahatsızlık; bakışlar, imalı sözler, laf atmalar, çevrenizdekilerin sizden uzaklaşması ya da kimi topluluklara dahil olmanıza engel olunması şeklinde tezahür edebilir. Böyle bir ortamda bulunmak bireyin kimligiyle barışık yaşayamamasına sebebiyet veren bir baskıya neden olur. Topluluk tarafından ötekileştirilmiş, farklılığıyla marjinalleştirilmiş bireyin kimliğini var edebilmesinin en önemli unsurlarından biri yalnız olmadığını fark etmesidir. Bu yüzden bizler İstanbul Teknik Üniversitesi Kadının Atölyesi ve Lgbtt Çalışma Grubu olarak, İTÜ'de toplumsal cinsiyet kavramını tartışmaya açarak, eşcinsel varlığını görünür kılmak, örgütlenebilmek, sosyal aktivitelerde bulunmak, deneyim ve bilgi paylaşmak adına tüm üniversite bileşenlerine açık etkinlikler düzenleyerek bu baskı ortamını hafifletmek niyetindeyiz. Toplumsal cinsiyetçiliği ve heteroseksizmi sorgulamayı amaçladığımız "TOPLUMSAL CİNSİYETÇİLİĞE VE HETEROSEKSİZME BAKIŞ" adlı etkinliğimize hepinizi bekliyoruz.